JORDBRUKET

Heljesta är gården som i generationer drivits som ett familjejordbruk. Alla tänkbara djur från arbetshästar grisar och höns har funnits i familjens tjänst och fram till slutet av 1970-talet fanns det en mycket fin mjölkko-besättning som gav arbete samt inkomst och bidrog till hushållet. Efter det att kornas råmande tystnat och ladugården blev tom drevs Heljesta enbart som en ren spannmålsgård. Några år senare började man odla vall på gården igen som skulle förse de par av tjurar med mat under vinterhalvåret som hölls för husbehovet. Under sommarmånaderna hölls dessutom några grisar som till vintern skulle bli mat till familjen.

 

Väl inne på 80-talet kom de första hästarna tillbaka till gården. Det gamla stallet fick liv på nytt och även om hästarna var av den mindre modellen såg dom till att hålla landskapet öppet. Dom gick och betade gräset på den vackra åsen, ett helt fantastisk vackert naturbete där backsipporna blommar flitigt varje vår och med många skyddande träd för vind regn och sol. På kvällen när solen var på nedgång kunde man se att hästarna fridfullt stog jämte varandra under de två gigantiska björkarna, viftande med sina svansar och med sänkta huvuden njöt de av solens sista strålar innan natten tog vid.

Bakom logen fanns den odlade betesvallen och det var just där år 1957 i månens ljus sent på kvällen man upptäckte Västmanlands största hällristningar på stenhällarna. I dagsläget är det en stor turistattraktion som drar många besökare samt att skolbarnen i trakten får en bit historia serverad.

Hästarna fanns kvar på gården till slutet av 90-talet och dom sista flyttades sen upp till Hammrbacken. Betet blev tomt och öde igen och dörren till ladugård och stall stängdes åter igen.

 

I dagsläget används åsen till våra unghästar som körs ner till Heljesta varje vår för ett välförtjänt sommarbete och sommarlov. Ladugård och stall används sporadiskt under året, hästar på sommaren och lite ankor på vintern. Skulltorken är efter midsommar täckt med runt 40 ton hårdpressat hö av egen vallskörd och som ska förse Hammarbackens hästar med ett bra grovfoder under de kommande vintermånaderna. I övrigt framställs hösilage i lika stor mängd och stråsädens halm tas tillvara som strömedel till djuren och det mesta rullas till storbal. Djuren äter av den egen odlade spannmålen och visst är det en härlig känsla att kunna utfodra sina djur med det foder som du själv har drivit upp från frö till färdigt foder.

 

BILDSPEL "HELJESTA"